Gradssystem

27 februar, 2024 av Guro Rasmussen

7.Oslo har utviklet sitt eget gradssystem; Stifinnergraden og Vandrergraden. Målet med denne gradsinndelingen er at alle som blir vandrere skal ha tatt Stifinnergraden, og at alle som blir ledere skal ha tatt Vandrergraden. På denne måten ønsker vi å sikre at speiderne har den nødvendige kompetansen til å ta ansvar for seg selv og andre, både på tur og på speidermøter. Vi har trykket opp en liten gradsbok til hver av speiderne, i et hendig format som de kan ha i skjortelomma. Når man har oppfylt kravene til et av punktene i gradsboka skal dette godkjennes og signeres av en leder i 7.Oslo.

Man finner også gradene her. Lykke til!